Czym zajmuje się inspektor nadzoru na terenie budowy?

Na placu budowy potrzebny może być inspektor nadzoru budowlanego, jest to człowiek, który posiada odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę na temat budownictwa.

Musi być to człowiek, który zarówno odczyta dane z projektu, ale także sprawdzi przykładowo czy zaprawa przygotowana dla murarza jest właściwa. Dlatego też wiedza musi być bardzo szeroka, i musi dotyczyć praktycznie wszystkiego poczynając od wykopania fundamentów na dachu kończąc. Musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, w zależności od charaktery budowy, najczęściej w przypadku domu jednorodzinnego będą to podstawowe uprawnienia budowlane. Jednak jeżeli będzie to budynek wielopiętrowy, czy też jakaś budowla nawodna, czy też przykładowo magazyn do przechowywania materiałów niebezpiecznych wówczas zarówno wiedza jak również posiadane uprawnienia muszą być specyficzne.

Przykładowo jeżeli pomieszczenie w budynku ma być ogniotrwałe, nadzór musi znać specyfikacje drzwi czy okien, które muszą być tam zamontowane.

Oczywiście może przechodzić różne specjalistyczne szkolenia, które pozwolą mu wykonywać prace profesjonalnie. Z powodu skomplikowania często nadzór budowlany specjalizuje się w jednej gałęzi. Jest to oczywiście bardzo odpowiedzialna praca, jeżeli przykładowo w projekcie budynku znajduje się błąd w obliczeniach obciążeń stropu, wówczas może dojść do wypadku śmiertelnego. Błędy tego rodzaju muszą być wykryte jak najwcześniej i zostać skorygowane. Inspektor może zająć się sposobem organizacji budowy, kolejności prac, czy też przypisaniem konkretnych zadań dla konkretnych osób. Może także sprawdzić czy osoby pracujące przy budowie posiadają odpowiednie uprawnienia, tak jak w przypadku elektryka. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy to także zadanie zakres obowiązków jakie ma inspektor nadzoru małopolska jest województwem, w którym znajdziemy wiele inspektorów specjalizujących się ww różnych sferach budownictwa. Może być to budownictwo lądowe, czy też wodne, warto pamiętać iż jeden specjalista lepiej sprawdzi się jako nadzór przy budowie drogi, a inny w przypadku budowy mostu.